Source Signal Imaging - EMSE

Source Signal Imaging logo Source Signal Imaging - EMSE

EMSE is een uniek softwarepakket voor multimodale neuro-imaging en bronlokalisatie dat bestaat uit verschillende modules, welke samen een compleet pakket oplevert voor het gebruik, verwerken en integreren van EEG, MEG, MRI, fMRI. Deze software draait onder Windows.

EMSE Modules
Locator

Hoofdvorm en electrode locaties met de Locator, voor het bepalen van de lokaties van elektroden en de vorm van het hoofd. Ondersteund de Polhemus Fastrak voor de meting. Ook andere sensoren zoals MEG sensoren kunnen gelokaliseerd worden.

Uitgebreid data analyse pakket. Leest uw EEG en MEG data (vele data formaten en fabrikanten worden standaard ondersteund). Deze kunt u vervolgens verder uitwerken met filters, frequency analyse, PCA, ICA, Wavelet analyse, Topografische mapping, statistiek, dipole simulaties, ERP uitwerking, averaging, artifact rejection.

Source Estimator

Vanuit het EEG en MEG kan nu de bron van de signalen in de hersenen bepaald worden. Hiervoor staan diverse bronmodellen ter beschikking zoals het spatiotemporele dipool model en gedistribueerde bronmodellen zoals LORETA, MUSIC, PRoMS. Men kan dipolen fitten in het frequency domain, de cortex kan als restrictie dienen en de dipool zoektocht kan geleid worden door fMRI resultaten!

Voor het hoofdmodel (volume conductor) staat het bol model ter beschikking of het realistisch gevormde hoofdmodel door middel van het Boundary Element Model.

MR Viewer

De MR Viewer leest MR data (en andere beeldmodaliteiten). In deze modulen kunt u de resultaten van de Source Estimator hier bekijken. Dus ook de multimodale registratie is een onderdeel van deze module, bijvoorbeeld met PET en fMRI data.

Image Processor

Uitgebreide beeldbewerking kan plaatsvinden in deze module met filteren, edge detection, segmentatie (voor het maken van modellen), MESH generatie, BEM modellen, cortex opblazen. Voor de meeste functies zijn wizards beschikbaar die u door de operatie heenleiden.

Visualizer

Dit is de module waar alles op z'n best samenkomt. Alle informatie kunt u hier in 3D zien, bronnen (dipolen en CSD), electroden, het hoofd en de hersenen. Via het Windows clipboard kunt u de graphics eenvoudig gebruiken voor presentaties en posters.