Sterilisatie Instructies:

Om patient veiligheid zeker te stellen, kruis-infecties te voorkomen en een effectieve service te kunnen leveren moeten alle elektroden zorgvuldig schoongemaakt worden voordat ze verpakt worden voor sterilizatie. Alle het organische materiaal en vuil dient verwijderd te zijn.

Electrodes kunnen stoom-gesteriliseerd worden. De stoom temparatuur mag echter niet boven de 140o C (284o F) komen. De elektroden kunnen ook met ethyleen oxide gas (EtO) gesteriliseerd worden.